هر کـسی رو می تـونستـم دوست داشتـه بـاشم
اگـر
دوست داشتـن را از تـو شروع نـمی کردم...

.shaghayegh |

ای خدا تواین روزا ...

به هرکی دل بستم...

یه روزهمه فهمیدن...

بهم خندیدن خدایا...

مگه عاشق شدنم یه جرمه...

خداجون دوستش دارم چیکارکنم.

.shaghayegh |

.shaghayegh |

دیوانگی شاخ ودم ندارد.

همین که ساعت ها و روزها.

به فکرو خیال کسی هستی که به فکرت نیست.

خود نوعی دیوانگیست...واقعا!!!

.shaghayegh |

.shaghayegh |

.shaghayegh |

به بعضی ها تو زندگی باید گفت....

من چشم میذارم.....

تو فقط گمشو.....

.shaghayegh |

هرچی مهربون تر باشی:
بیشتر بهت ظلم میکنن:
هرچی صادق تر باشی:
ﺑﯿﺸﺘـــﺮ ﺑﻬﺖ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯿﮕــــﻦ ...
ﻫـــﺮﭼﯽ ﺧـــﻮﺩﺗﻮ ﺧﺎﮐﯽ ﺗـــﺮ ﻧﺸﻮﻥ ﺑـــﺪﯼ؛
ﻭﺍﺳﺖ ﮐﻤﺘـــﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﻗﺎﺋﻠﻨـــﺪ ...
ﻫـــﺮﭼﯽ ﻗﻠﺒﺘـــﻮ ﺁﺳﻮﻧﺘـــﺮ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺑـــﺬﺍﺭﯼ؛
ﺭﺍﺣﺖ ﺗـــﺮ ﻟـــﻬﺶ ﻣﯿﮑـــﻨﻦ ...
ﻭﺍﮔــــﺮ ﺑﺪﻭﻧﻨﺪ ﮐـــﻪ ﻣﻨﺘﻈـــﺮﯼ ﻭﺑﻬﺸـــﻮﻥ ﺍﺣﺘﯿﺎﺝﺩﺍﺭﯼ...! 
اندازه یه دنیا ازت فاصله میگیرن!!!
قابل توجه خیلی ها!!!!!!!
.shaghayegh |

 

چه معنـــــى دارد

زندگى...!؟

وقتى كه هیچ اتفاقى

من و تو را

سر راه هم قرار نمى دهد !!

 

.shaghayegh |

30گار حرمت داره

باید وقتی بکشی ک درد داری

نه اینکه بکشی تا بوی شیر دهنت بره

.shaghayegh |

من سکوت کرده ام ...چون

نه اینکه حرفی برای گفتن ندارم ...چون

حرفهایم بی شمارند ....چون

درد بسیار دارم ...چون

دردهایم خاموشند ....

.shaghayegh |

.shaghayegh |

.shaghayegh |

.shaghayegh |

.shaghayegh |

.shaghayegh |

میدانم روزی تو مرا در آغوش خواهی گرفت . . .
پشیمان و با چشمانی پر از اشک ، خودم را که نه ! عکسم را !
عکسی که در زیر آن نوشته شده ” چهل روز گذشت

.shaghayegh |

.shaghayegh |

  کاش یکی پیدا میشد که وقتی میدید گلوت ابر داره و چشمات بارون ، به جای اینکه بپرسه “چته ؟ چی شده ؟” ؛ بغلت کنه و بگه “گریه کن” …

.shaghayegh |